Specialisatie

Specialisatie - Familiale genealogie

Dit wil zeggen - erfrechtelijk of niet - op zoek gaan naar je voorouders.

Om hier aan te beginnen zijn er gegevens nodig van voorouders die, bij voorkeur, meer dan 100 jaar geleden zijn geboren. Dit vanwege de regelgeving (GDPR / AVG) in België. 


REGELGEVING BURGERLIJKE STAND

- Overlijdensakten worden na 50 jaar openbaar

- Huwelijksakten na 75 jaar.
- Geboorteakten worden pas na 100 jaar openbaar.
 

REGELGEVING BEVOLKINGSREGISTERS


- na 120 jaar zijn ze pas vrij raadpleegbaar


Genealogisch onderzoek is altijd anders - het is afgestemd op de vraag die gesteld wordt. Daardoor is het niet mogelijk om meteen een totaalprijs te bepalen voor een onderzoek. De aard, techniciteit, complexiteit, afstand, grootte, etc van het onderzoek bepaald de prijs.


Voor meer info - mail naar genealogicalresearchbe@gmail.com

Freelance opzoeker, drietalig Nederlands*, Spaans, Engels bij Decuyper Genealogie

Specialisatie - Adoptie

SOUS X - binnenlandse adoptie

Een anonieme geboorte - het is raar wanneer je op de plek van je vader en vooral van je moeder enkel maar x'en ziet staan op je geboorteakte. 

Tijdens de Franse Revolutie werden anonieme geboorten gelegaliseerd in Frankrijk. Er werden 'safe spaces' gecreëerd voor vrouwen die anoniem wilden bevallen om illegale kinderhandel en kindermoord tegen te gaan. 


In België is tot op vandaag anonieme of discrete bevalling wettelijk niet mogelijk. Wel beschikt België vanaf 2000 over een eerste vondelingenluik.

Door mijn adoptieverleden heb ik jaren intensief gezocht naar mijn biologische moeder en vader. Deze drive moest en zou ik delen met anderen, net omdat ik weet hoe het voelt. 

Door de jaren heen heb ik met verschillende adoptie-instanties samengewerkt en heb ik aan vele adoptie gerelateerde projecten deelgenomen.


Hieronder een klein overzicht:

Werknemer bij Afstammingscentrum

Adviseur bij Adoptiehuis (Gewenst Kind) als expert genealoog/DNA matching en bij Zoekregister

Gewezen lid Raad van Bestuur en meedenker bij Vereniging Adoptiekind en gezin

Gewezen lid Raad van Bestuur en adviseur voor Steunpunt Adoptie vzw en maak ik deel uit van de kerngroep van het initiatief a-Buddy

Medeoprichter van Binnenlands Geadopteerd waar ik tevens advies geef


Samengewerkt met Tara Adoptiecoaching

'Lifecoaching' - Pure Coaching

Kies voor jezelf - kies voor Pure Coaching

Specialisatie - DNA matching

Mede oprichter en in de stuurgroep van het Afstammingscentrum

In 2020 werd het decreet en uitvoeringsbesluit voor het oprichten van een afstammingscentrum en DNA-databank goedgekeurd door de Vlaamse regering. Dit centrum helpt mensen met hun zoektocht naar hun biologische ouders of nageslacht door middel van DNA-stalen. 

Op louter vrijwillige basis kan je als ouder of kind een DNA-staal geven. Wanneer er een match is tussen ouder en kind, worden de personen verwittigd en kan er gekozen worden voor verder contact. 

Er is voor gekozen om zich tot afstammingen in de eerste graad te beperken. Broers, zussen, grootouder of kleinkind worden dus niet gemeld. 

De databank bestaat uit drie registers: 
- het register voor donoren en donorkinderen

- het register voor vondelingen

- het register voor afstandsouders, geadopteerden en metissen


Daarnaast levert het Vlaams Afstammingscentrum ook pyschologische steun en bijstand en kan men er altijd terecht voor vragen met betrekking tot adoptie en afstamming.